ဒီေနရာေလးကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ .. တျခားကို သြားစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရၿပီေပါ႔ဗ်ာ ..
ဘယ္လမ္းကို ေရြးၾကမလဲ .. ဘယ္ကို သြားၾကမလဲ ..
အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ႔
ဘယ္ကိုပဲေရာက္ေရာက္ .. လမ္းဆံုကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္လာခဲ႔ပါေနာ္ ...
ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေနပါေစ .. လမ္းဆံုကို သတိရေနပါ ..

ပဲခူးတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာအသင္း ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႏွင့္
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္း တို႔ကို (၅.၈.၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္
စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္၍ အသင္း၀င္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ဦးထိုက္လင္း (ပဲခူး) ၀၉-၅၃၀၀၆၆၃
ဦး၀င္းေအာင္ (ပဲခူး) ၀၅၂-၂၄၀၁၅
ဦးမ်ိဳး၀င္းဆက္ (ပဲခူး) ၀၉-၅၁၈၀၇၈၃
ဦးေက်ာ္မိုးခိုင္ (ျပည္) ၀၉-၅၃၁၀၅၈၇
ဦးေနလင္းဦး (ျပည္) ၀၉-၅၃၇၀၇၅၀
ဦးဥာဏ္ရွိန္ျမင့္ (ျပည္) ၀၉-၅၃၁၀၅၄၉
ေဒၚမင္းမင္းသိမ္႔  ၀၉-၄၃၀၅၂၉၉၅
ေဒၚခင္ႏြယ္၀င္း (ေတာင္ငူ) ၀၉-၆၃၀၀၈၅၂ ၊ ၀၅၄-၂၃၁၀၀
ေဒါက္တာဘေဆြ (ေတာင္ငူ) ၀၉-၅၃၅၁၃၀၁
ဦးခိုင္ေဇာ္လင္း (သာယာ၀တီ) ၀၉-၇၃၀၃၂၇၆၇
ဦးေက်ာ္စြာဦး ၀၉-၅၀၄၂၅၈၈

ReadMoe “ပဲခူးတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာအသင္း ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္”

လိုအပ္ခ်က္မ်ား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္

Your Name :
Your Email :
Subject :
Message :
Image (case-sensitive):