ဒီေနရာေလးကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ .. တျခားကို သြားစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရၿပီေပါ႔ဗ်ာ ..
ဘယ္လမ္းကို ေရြးၾကမလဲ .. ဘယ္ကို သြားၾကမလဲ ..
အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ႔
ဘယ္ကိုပဲေရာက္ေရာက္ .. လမ္းဆံုကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္လာခဲ႔ပါေနာ္ ...
ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေနပါေစ .. လမ္းဆံုကို သတိရေနပါ ..

UDE Friends

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ယူဆည္းပူးေနသူမ်ား ..
သင္ယူၿပီးေျမာက္ လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္ေနသူမ်ား ..
ထို႔အျပင္ .. အေ၀းသင္နဲ႔ တစ္နည္းနည္း ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား

http://www.udeonlinefriendsnet.tk/

ကို လာခဲ႔ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ေနာ္ .

0 comments:

လိုအပ္ခ်က္မ်ား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္

Your Name :
Your Email :
Subject :
Message :
Image (case-sensitive):