ဒီေနရာေလးကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ .. တျခားကို သြားစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရၿပီေပါ႔ဗ်ာ ..
ဘယ္လမ္းကို ေရြးၾကမလဲ .. ဘယ္ကို သြားၾကမလဲ ..
အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ႔
ဘယ္ကိုပဲေရာက္ေရာက္ .. လမ္းဆံုကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္လာခဲ႔ပါေနာ္ ...
ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေနပါေစ .. လမ္းဆံုကို သတိရေနပါ ..

Dagon University

ဒဂံု တကၠသိုလ္ရဲ႕ ဆိုဒ္တစ္ခုပါပဲဗ်ာ
ဒဂံု တကၠသိုလ္ႀကီးရဲ႕ ေျမဧရိယာကို ခဏတာပဲျဖစ္ျဖစ္ နင္းျဖတ္ခဲ႔ဖူးတယ္ဆိုရင္ေတာ႔
ဒီဆိုဒ္ေလးမွာ အဖြဲ႕၀င္ေပးၾကပါဦးေနာ္ ...
http://www.dagonuniversity.com/

ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒဂံု ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲဗ်ာ ...
ReadMoe “Dagon University”

လိုအပ္ခ်က္မ်ား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္

Your Name :
Your Email :
Subject :
Message :
Image (case-sensitive):