ဒီေနရာေလးကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ .. တျခားကို သြားစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရၿပီေပါ႔ဗ်ာ ..
ဘယ္လမ္းကို ေရြးၾကမလဲ .. ဘယ္ကို သြားၾကမလဲ ..
အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ႔
ဘယ္ကိုပဲေရာက္ေရာက္ .. လမ္းဆံုကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္လာခဲ႔ပါေနာ္ ...
ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေနပါေစ .. လမ္းဆံုကို သတိရေနပါ ..

ဗန္ေမာ္ဆရာေတာ္ ၏ တရားေတာ္မ်ား ..Dhamma Talk Video


(The above video donated by Dr. U Tin Tun and Daughter Yu Thiri Htun)

(The above video donated by Dr. U Tin Tun and Daughter Yu Thiri Htun)

(The above video donated by dhammaransi.com webmaster Ko Myo Han)


Dhamma Talk Audio

ျမတ္ပဌာန္းေဒသနာႏွင့္ ဝိပႆနာဥာဏ္စဥ္ တရားေတာ္မ်ား

ရန္ကုန္တိုင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ သီရိမဂၤလာလမ္း
ကံျမင့္ေက်ာင္းတိုက္ ဓမၼာရုံ တြင္ေဟာၾကားသည္

၁။ ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) ၅-၆-၂၀၀၉
၂။ ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) ၆-၆-၂၀၀၉
၃။ ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) ၇-၆-၂၀၀၉
၄။ ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) ၈-၆-၂၀၀၉
၅။ ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၅) ၉-၆-၂၀၀၉
၆။ ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၆) ၁၀-၆-၂၀၀၉
၇။ ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၇) ၁၁-၆-၂၀၀၉
၈။ ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၈) ၁၂-၆-၂၀၀၉
၉။ ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၉) ၁၃-၆-၂၀၀၉
၁၀။ ပဌာန္းေဒသနာ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၀) ၁၄-၆-၂၀၀၉*****************************************

e-Books
ကႏၷိနည္းနိသယဆိုင္ရာ ဖတ္႐ႈသင့္ေသာ စာအုပ္ေကာင္းမ်ား
 
The above book donated by Dhammaweb.net webmaster Ko Kaung Htat Nyunt


0 comments:

လိုအပ္ခ်က္မ်ား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္

Your Name :
Your Email :
Subject :
Message :
Image (case-sensitive):