ဒီေနရာေလးကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ .. တျခားကို သြားစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရၿပီေပါ႔ဗ်ာ ..
ဘယ္လမ္းကို ေရြးၾကမလဲ .. ဘယ္ကို သြားၾကမလဲ ..
အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ႔
ဘယ္ကိုပဲေရာက္ေရာက္ .. လမ္းဆံုကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္လာခဲ႔ပါေနာ္ ...
ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေနပါေစ .. လမ္းဆံုကို သတိရေနပါ ..

Pakokku Sayadaw Bhaddanta EinDawBarThaDear Brothers and Sisters in Dhamma,

We are pleased to inform you that Pakokku Sayadaw Bhaddanta EinDawBarTha
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဓမၼာႏုပႆနာ ပခုကၠဴ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၲ ဣေႏၵာဘာသ will be conducting dhamma talk in singapore on coming Sunday.

Dhamma Talk Program

Date: 7 Feb 2010 (Sunday)
Time: 4:00pm to 6:00pm
Venue: Informatics Campus
10 Science Centre Road (S) 609079
Near Jurong East MRT
Opposite to Science Center

Map: http://www.streetdirectory.com/asia_travel/travel/travel_id_3007/travel_site_111537/5/Sayadaw's website: http://aniccasayadaw.org/
If you do not wish to receive the email annoncement in future, please email to unsubscribe@dhammadownload.com
 
  

*****************************************

ေက်ူဇူးေတာ္ရွင္
ဓမၼာႏုပႆနာ ပခုကၠဴ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
 
ဘဒၵႏၲ ဣေႏၵာဘာသ 

ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား                                                                                                     
  
Dhamma Talk Video0 comments:

လိုအပ္ခ်က္မ်ား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္

Your Name :
Your Email :
Subject :
Message :
Image (case-sensitive):