ဒီေနရာေလးကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ .. တျခားကို သြားစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရၿပီေပါ႔ဗ်ာ ..
ဘယ္လမ္းကို ေရြးၾကမလဲ .. ဘယ္ကို သြားၾကမလဲ ..
အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ႔
ဘယ္ကိုပဲေရာက္ေရာက္ .. လမ္းဆံုကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္လာခဲ႔ပါေနာ္ ...
ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေနပါေစ .. လမ္းဆံုကို သတိရေနပါ ..

Chan Myay Sayadaw


ခ်မ္းေျမ႕ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

******************************
Biography of SayaDaw (Ref: http://www.chanmyay.org)

 Chanmyay Sayadaw is the chief abbot of Chanmyay Yeiktha Meditationcentre, Yangon, Myanmar. His given name is Sayadaw AshinJanakabhivamsa. The Venerable Sayadaw began to study the Buddhist scriptures at the age of fifteen as a Samanera (novice monk). He received the higher ordination in 1947 and continued advanced studies of Buddhist scriptures. He practised Vipassana meditation under the instruction of the most Venerable Mahasi Sayadaw in 1953-54. Then he was invited by the State Buddha Sasana Organization to be an editor of the Buddhist scriptures in Pali(Palipatiwisodhaka) for reciting Buddhist scriptures at the Sixth Great Buddhist Council in Myanmar.
In 1957 the Venerable Sayadaw spent six years in Colombo Sri Lanka, where he continued his studies of English, Sanskrit, Hindi and Sinhalese languages. While at Colombo he took the London G.C.E. (A level) examination and passed.
In 1967 he was appointed by Venerable Mahasi Sayadaw as a meditation teacher at Mahasi SasanaYeiktha, Yangon. In 1977 Sayadaw Ashin Janakabhivamsa took up residence at Chanmyay Yeiktha Meditation Center which was donated to him by some devotees and became the abbot of the center. He has been since then well known as Chanmyay Sayadaw.
He accompanied the most Ven. Mahasi Sayadaw as an assistant in Dhamma mission to Europe and USA in 1979-80. From 1981 onwards he has been undertaking Dhamma missions alone to twenty-five countries in Asia, Australia, Europe, the United States, Africa and Canada.
The Sayadaw has conducted several meditation courses all over the world and is also widely known through his talks, university lectures, broadcasts and books on Buddhism, especially meditation, including Vipassana Meditation.
 
******************* dhamma talks uploaded and published on 2 Jan 2010 ****

MP3 Disc01MP3 Disc02MP3 Disc 03MP3 Disc 04

၉။ သမၼဇညေလးပါး တရားေတာ္
၁၀။ သရဏဂုံတရားႏွင့္ အေသးစိတ္ရႈပုံ တရားေတာ္


MP3 Disc 05MP3 Disc 06


MP-3 Disc 07
MP-3 Disc 08MP-3 Disc 09


MP-3 Disc 10MP-3 Disc 12


MP-3 Disc 13


MP-3 Disc 14MP-3 Disc 15


MP-3 Disc 16


MP-3 Disc 17

MP-3 Disc 18


MP-3 Disc 19


၁။ သမထ ကမၼ႒ာန္း ႏွင့္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ တရားေတာ္ (၁) ၄-၁၁-၂၀၀၈
၂။ သမထ ကမၼ႒ာန္း ႏွင့္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ တရားေတာ္ (၂) ၅-၁၁-၂၀၀၈
၃။ သမထ ကမၼ႒ာန္း ႏွင့္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ တရားေတာ္ (၃) ၆-၁၁-၂၀၀၈
၄။ သမထ ကမၼ႒ာန္း ႏွင့္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ တရားေတာ္ (၄) ၉-၁၁-၂၀၀၈
၅။ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတရားႏွင့္ နတ္တို ့ေပ်ာ္ခ်ိန္သံုးမ်ဳိး တရားေတာ္ ၂၀-၃-၂၀၀၈
၆။ ၁၃၆၉- ခုႏွစ္မွ ၊ ၁၃၇၀- ျပည့္ႏွစ္သို ့ ႏွစ္သစ္မဂၤလာသ၀ဏ္လႊာ တရားေတာ္ ၅-၄-၂၀၀၈
၇။ ကိုယ္က်င့္တရား မည္သည့္အခါမ်ွ မခြ်တ္ယြင္းပါေစႏွင့္ တရားေတာ္ ၇-၄-၂၀၀၈
၈။ သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာႏွင့္ သူယုတ္မာလကၡဏာ တရားေတာ္ ၂၈-၉-၂၀၀၈
၉။ မုခ် ျပဳလုပ္ရမည့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အက်ယ္ဆယ္မ်ဳိး တရားေတာ္ ၂၉-၁၀-၂၀၀၈
၁၀။ သာသနာ့ရဲေဘာ္ တရားေတာ္ ၈-၄-၁၉၉၈


MP-3 Disc 21
MP-3 Disc 22


0 comments:

လိုအပ္ခ်က္မ်ား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္

Your Name :
Your Email :
Subject :
Message :
Image (case-sensitive):