ဒီေနရာေလးကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ .. တျခားကို သြားစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရၿပီေပါ႔ဗ်ာ ..
ဘယ္လမ္းကို ေရြးၾကမလဲ .. ဘယ္ကို သြားၾကမလဲ ..
အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ႔
ဘယ္ကိုပဲေရာက္ေရာက္ .. လမ္းဆံုကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္လာခဲ႔ပါေနာ္ ...
ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေနပါေစ .. လမ္းဆံုကို သတိရေနပါ ..

Trun Off Google Buzz

ဒါေလးကေတာ့ Google ကအၾကာေသးခင္ကလုပ္လိုက္တဲ့ Google Buzz ကိုက်ေနာ္တို၇ဲ႕အီးေမးလ္ Homepageကေနမေပၚေအာင္လုပ္နည္းေလးပါ။ Turn Off Buzz လုပ္လိုက္ၾက ၇ေအာင္ လြယ္လြယ္ေလးပါ ဘဲ၊ Homepage ရဲ႕ေအာက္ကဆင္းလိုက္ပါေတြ႕၇ပါလိမ့္မည္။ ေအာက္ပံုအတိုင္း turn off buzz ဆိုတာေလးႏိုပ္ေပး လိုက္ရံုပါ၊၊ အားလံုးကိုေက်းဇူးကမ႓ာ

 
  

ReadMoe “Trun Off Google Buzz”

Chan Myay Sayadaw


ခ်မ္းေျမ႕ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

******************************
Biography of SayaDaw (Ref: http://www.chanmyay.org)

 Chanmyay Sayadaw is the chief abbot of Chanmyay Yeiktha Meditationcentre, Yangon, Myanmar. His given name is Sayadaw AshinJanakabhivamsa. The Venerable Sayadaw began to study the Buddhist scriptures at the age of fifteen as a Samanera (novice monk). He received the higher ordination in 1947 and continued advanced studies of Buddhist scriptures. He practised Vipassana meditation under the instruction of the most Venerable Mahasi Sayadaw in 1953-54. Then he was invited by the State Buddha Sasana Organization to be an editor of the Buddhist scriptures in Pali(Palipatiwisodhaka) for reciting Buddhist scriptures at the Sixth Great Buddhist Council in Myanmar.
In 1957 the Venerable Sayadaw spent six years in Colombo Sri Lanka, where he continued his studies of English, Sanskrit, Hindi and Sinhalese languages. While at Colombo he took the London G.C.E. (A level) examination and passed.
In 1967 he was appointed by Venerable Mahasi Sayadaw as a meditation teacher at Mahasi SasanaYeiktha, Yangon. In 1977 Sayadaw Ashin Janakabhivamsa took up residence at Chanmyay Yeiktha Meditation Center which was donated to him by some devotees and became the abbot of the center. He has been since then well known as Chanmyay Sayadaw.
He accompanied the most Ven. Mahasi Sayadaw as an assistant in Dhamma mission to Europe and USA in 1979-80. From 1981 onwards he has been undertaking Dhamma missions alone to twenty-five countries in Asia, Australia, Europe, the United States, Africa and Canada.
The Sayadaw has conducted several meditation courses all over the world and is also widely known through his talks, university lectures, broadcasts and books on Buddhism, especially meditation, including Vipassana Meditation.
 
******************* dhamma talks uploaded and published on 2 Jan 2010 ****

MP3 Disc01MP3 Disc02MP3 Disc 03MP3 Disc 04

၉။ သမၼဇညေလးပါး တရားေတာ္
၁၀။ သရဏဂုံတရားႏွင့္ အေသးစိတ္ရႈပုံ တရားေတာ္


MP3 Disc 05MP3 Disc 06


MP-3 Disc 07
MP-3 Disc 08MP-3 Disc 09


MP-3 Disc 10MP-3 Disc 12


MP-3 Disc 13


MP-3 Disc 14MP-3 Disc 15


MP-3 Disc 16


MP-3 Disc 17

MP-3 Disc 18


MP-3 Disc 19


၁။ သမထ ကမၼ႒ာန္း ႏွင့္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ တရားေတာ္ (၁) ၄-၁၁-၂၀၀၈
၂။ သမထ ကမၼ႒ာန္း ႏွင့္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ တရားေတာ္ (၂) ၅-၁၁-၂၀၀၈
၃။ သမထ ကမၼ႒ာန္း ႏွင့္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ တရားေတာ္ (၃) ၆-၁၁-၂၀၀၈
၄။ သမထ ကမၼ႒ာန္း ႏွင့္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ တရားေတာ္ (၄) ၉-၁၁-၂၀၀၈
၅။ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတရားႏွင့္ နတ္တို ့ေပ်ာ္ခ်ိန္သံုးမ်ဳိး တရားေတာ္ ၂၀-၃-၂၀၀၈
၆။ ၁၃၆၉- ခုႏွစ္မွ ၊ ၁၃၇၀- ျပည့္ႏွစ္သို ့ ႏွစ္သစ္မဂၤလာသ၀ဏ္လႊာ တရားေတာ္ ၅-၄-၂၀၀၈
၇။ ကိုယ္က်င့္တရား မည္သည့္အခါမ်ွ မခြ်တ္ယြင္းပါေစႏွင့္ တရားေတာ္ ၇-၄-၂၀၀၈
၈။ သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာႏွင့္ သူယုတ္မာလကၡဏာ တရားေတာ္ ၂၈-၉-၂၀၀၈
၉။ မုခ် ျပဳလုပ္ရမည့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အက်ယ္ဆယ္မ်ဳိး တရားေတာ္ ၂၉-၁၀-၂၀၀၈
၁၀။ သာသနာ့ရဲေဘာ္ တရားေတာ္ ၈-၄-၁၉၉၈


MP-3 Disc 21
MP-3 Disc 22


ReadMoe “Chan Myay Sayadaw”

Free Domain & Host

Free Domain and Free Host ရႏိုင္တဲ႔ ေနရာေလးပါ .. စမ္းၾကည့္လိုက္ပါဦး
http://www.cydots.com/
အဆင္မေျပလို႔ အေသးစိတ္ သိခ်င္ရင္ေတာ႔ ေမာင္ေက်ာ္စြာၿငိမ္း ဆိုဒ္မွာ
ေရးထားေပးပါတယ္..
http://www.mgkyawswarnyein.net.ms/
ReadMoe “Free Domain & Host”

Hosting Web

ညီေနမင္း ရဲ႕ ဆိုဒ္က ရတာပါ။။

Posted: 15 Feb 2010 11:15 PM PST
File Hosting Site: Max. Upload Size Additional Comments (on free accounts)4Shared.com 100 MB Files deleted after 30 days no login. 5 GB max total per account.
35MB.com 35 MB 35 MB account limit.
AllMyData.com 1 GB 1 GB monthly limit bandwidth.
Anywhere Enterprises 50 MB Limit of 50 daily downloads.
Atgig.com 1 GB 100 GB monthly bandwidth limit.
AxiFile.com 200 MB Supports FTP.
Badongo.com 1 GB 12 GB/day limit on free 'member' accounts. Inactive files deleted after 90 days.
BigFilez.com 200 MB Inactive files deleted after 30 days.
BigUpload.com 500 MB Inactive files deleted after 30 days.
BigRoad.net no limit Apparently no limits on files whatsoever.
Bonpoo.com 250 MB No music or movie files (*.RAR files OK?)
Box.net 10 MB 10 MB? - good for one song, we guess.
BOXSTr.com 250 MB 500 MB daily download limit on free 5 GB accounts.
Come2Store 30 MB Inactive files deleted after 20 days.
Datenklo.net 250 MB Inactive files deleted after 60 days.
DepositFiles 300 MB On registered accounts, automatic file splitting into 100 MB RARs.
divShare.com 200 MB 5 GB free storage, 50 GB monthly bandwidth, files never expire.
DropSend.com 1 GB 5 sends per month limit (1 GB each max.), 250 MB free online storage.
Easy-Share 100 MB FTP and remote access support.
EgoShare.com 300 MB Inactive files deleted after 30 days.
esnips.com unknown 5 GB storage on free accounts.
flyupload.com 2 GB Huge 2 GB limit per file! Inactive files deleted after 60 days.
filecloud.com 25 MB 200 KB/s speedcap on free accounts.
FileDen.com 50 MB 1 GB storage space, 5 GB monthly max. bandwidth.
FileFactory.com 300 MB Upload up to 25 files at the same time on registered free accounts.
FileForwarding 50 MB Supports only ZIP and RAR files.
FileFront.com 1 GB Passworded archives are deleted.
FilePoint 500 MB 60 day retention on inactive files.
Files.to 150 MB Multiple upload file support.
FileUL.com 25 MB All services are completely free of charge.
FileUPYOURS 100 MB Archives files are recommended.
FreeFileUpload 50 MB 50 MB per file, 500 MB max. total.
FreeWebTown 1 GB 1 GB total storage limit.
GigaSize.com 300 MB 600 MB file limit for free registered accounts.
HotLinkFiles 50 MB 1 GB storage, 8 GB monthly max. transfers.
JumboFile.com 100 MB Inactive files are deleted after 10 days.
JustUpIt.com 170 MB Not much else is known.
KeepMyFile.com 60 MB 300 MB total limit. Supports image hosting. Files are deleted after 40 days of inactivity.
Load.to 300 MB No bandwidth restrictions on downloads.
mailbigfile.com 100 MB Works via email notifications. Files are deleted with 3 days upon non-download.
megarotic.com 500 MB Inactive files deleted after 21 days - use the 'video' feature to view submissions.
MegaShare.com 50 MB No limit on # of files able to be uploaded.
MegaShares.com 1.5 GB Supports uploading of entire folders.
MegaUpload.com 500 MB 90 day file holding on free registered accounts; 21 days for anonymous uploads.
MediaFire.com 1 GB Great services. Supports image hosting, folder sharing and online directories.
Mediamax.com 10 MB 25 GB Storage, 1 GB monthly bandwidth allowance, 10 MB max. file size sharing.
Nakido.com 99 GB 99 GB limit with a 50-year file retention. Could all this really be true?!
OSCDN.com 100 MB Inactive files deleted after 30 days.
QuickSharing 500 MB Inactive files deleted after 30 days.
RapidShare.com 100 MB No limit to # of uploaded files.
RapidShare.de 300 MB Supports multi-uploads.
RapidUpload 300 MB Inactive files deleted after 30 days.
Savefile.com 60 MB 100 MB file limit for free registered accounts.
SaveFiles.net 90 MB Neat feature - browse the latest uploads.
SenditAnywhere 1 GB Works via email notifications. Files are deleted with 7 days upon non-download.
SendMeFile.com 50 MB Inactive files deleted after 14 days.
SendSpace.com 300 MB Inactive files deleted after 7 days.
SendThisFile none? Requires registration. Apparently no limit on file sizes - works via email notification.
SimpleUpload 300 MB Supports a "FreeFolders" option for storage.
SnapDrive.net 500 MB Has online storage as well as 1-click uploading support. Fast upload!
SpeedShare.org 200 MB Supports multiple simultaneous uploads.
Speedy Share 30 MB Small upload file size limit.
Spread-It.com 500 MB Inactive files deleted after 14 days.
TinyLoad.com 100 MB Good service that uploads files to 4 popular 1-click hosting sites. Great for warez!
Transfer BF 1 GB Minimum 5 day storage.
TurboUpload 100 MB Supports email notification of uploaded files.
UltraShare.net 50 MB Supports email notification of uploaded files.
Up-File.com 1 GB No time limit on held files.
UploadPower 100 MB Supports multiple uploading formats.
WooFiles.com 1 GB No limit on # of uploaded files.
WebFileHost 500 MB Inactive files deleted after 30 days.
YaStorage.com 1 GB Good upload speeds, free 1 GB file service.
YouSendIt.com 100 MB 100 max. downloads per file, 1 GB max. bandwidth per file. Lame!!
zSHARE.net 100 MB Inactive files deleted after 60 days.
zUpload.com 500 MB Inactive files deleted after 30 days, no limit on uploaded files.

ReadMoe “Hosting Web”

လိုအပ္ခ်က္မ်ား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္

Your Name :
Your Email :
Subject :
Message :
Image (case-sensitive):