ဒီေနရာေလးကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ .. တျခားကို သြားစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရၿပီေပါ႔ဗ်ာ ..
ဘယ္လမ္းကို ေရြးၾကမလဲ .. ဘယ္ကို သြားၾကမလဲ ..
အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ႔
ဘယ္ကိုပဲေရာက္ေရာက္ .. လမ္းဆံုကို ေရာက္ေအာင္ ျပန္လာခဲ႔ပါေနာ္ ...
ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေနပါေစ .. လမ္းဆံုကို သတိရေနပါ ..

Bullet & Number ကို Post တြင္တပ္လိုလွ်င္ ..

ပို႔တစ္ခုမွာ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးခြဲၿပီး ေရးတဲ႔အခါ စာေၾကာင္းေတြရဲ႕ေရွ႕မွာ Bullet သို႔မဟုတ္ Number တပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္..

Bullet တပ္ဖို႔အတြက္
ကၽြန္ေတာ္ဖန္းတီးထားေသာ Webpage မ်ား
<ul> စာပိုဒ္ရဲ႕အေရွ႕မွာ ထား
<li>ေကာင္းခန္႔(ရသ)</li>
<li>လမ္းဆံု</li>
<li>KaungKhant</li>
</ul> စာပိုဒ္ရဲ႕ အဆံုးမွာထားၿပီး
စာေၾကာင္းတိုင္းရဲ႕ ေရွ႕မွာ <li> ထား ၊ စာေၾကာင္းတိုင္းရဲ႕ ေနာက္မွာ </li> ကိုထားပါ

ဒါဆိုရင္ Bullet ေတြနဲ႔ စာပိုဒ္ကို ..

ကၽြန္ေတာ္ဖန္းတီးထားေသာ Webpage မ်ား

ဒီလို ေတြ႕ရမွာပါ ..

Number အေနနဲ႔ တပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ..
<ul> -- </ul> အစား <ol> -- </ol> ကို ေျပာင္းေပးလိုက္႐ံုပါပဲ .

ကၽြန္ေတာ္ဖန္းတီးထားေသာ Webpage မ်ား
  1. ေကာင္းခန္႔(ရသ)
  2. လမ္းဆံု
  3. KaungKhant

0 comments:

လိုအပ္ခ်က္မ်ား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္

Your Name :
Your Email :
Subject :
Message :
Image (case-sensitive):